Overweging van zondag 3 juli door p. Tom Buitendijk

Inleiding

Van harte welkom in deze viering. Het is vakantie tijd en veel mensen trekken erop uit. Vaak bezoeken mensen mooie kathedralen en fraaie kerkjes in het buitenland. Het is dan te hopen dat zij iets van wereldwijd kerk-zijn beleven. Vandaag horen we dat Jezus 72 leerlingen uitzendt naar de stedenom daar de boodschap van het Rijk Gods te verkondigen. Iedereen die geroepen is om als christen te leven wordt er ook op uitgezonden om zijn vreugde om het rijk Gods met anderen te delen. Doen wij dat voldoende?  Willen we hierover in stilte na denken.

 

 

Openingsgebed

Barmhartige God, u belooft ons troost en vrede wanneer wij de weg gaan van uw Zoon. U zendt ons erop uit om zelf uw vredesboodschapper te zijn. Maak ons krachtig als wij weerstand ondervinden. Moge onze gehechtheid aan Jezus gesterkt worden door de kracht van de Heilige Geest.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

Gebed over de gaven.

Barmhartige God, dit brood en deze wijn zijn tekenen van gemeenschap en van vreugde onder de mensen. Aanvaard deze gaven en maak ze tot een teken van gehechtheid aan U. Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

Slotgebed.

God, wij willen u danken voor de goedheid die U ons geeft in Jezus, uw Zoon. Hij is een bron van kracht voor allen die in deze wereld uw missie vervullen: Het vestigen van uw Rijk in ons midden. Mogen onze woorden van vrede en vriendschap gehoor vinden onder de mensen; Mogen onze bereidheid tot genezing en vergeving de samenleving vernieuwen.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

 

 

 

 

 

Overweging.

Als we op vakantie gaan nemen we vaak teveel mee. Ik tenminste wel. Je bent bezorgd of je wel voldoende kleding bij je heb.  Je kijkt goed of alle papieren in orde zijn. Je hebt een heel lijstje van dingen die je niet mag vergeten.  Veel van wat je mee neemt heb je niet nodig en neem je ongebruikt terug.  We lijken in de verste verte niet op de leerlingen die als schapen tussen de wolven worden gezonden en die geen portemonnee, geen extra schoenen en geen dubbel stel kleren mogen mee nemen. Zij  worden erop uitgezonden in het vertrouwen dat ze ontvangen zullen worden, te eten zullen krijgen en vooral dat er naar hen geluisterd zal worden.  Hun eerste woord zal zijn: “Vrede aan dit huis”. En hun boodschap is: “Het Rijk Gods is nabij”.  De leerlingen gingen overigens niet op vakantie; zij werden uitgezonden als missionarissen om het evangelie te verkondigen. Ooit kende Nederland het grootste aantal missionarissen in de wereldkerk. 9.000. 10 % van het totaal.  Overal ter wereld waren Nederlandse zusters, broeders en paters werkzaam. Als ze werden uitgezonden en het missiekruis kregen dan werd meestal dit evangelie gelezen. Nu wordt hetzelfde gedaan als jonge kerken missionarissen naar Nederland uitzenden. In het bisdom Den Bosch werken zo’n twaalf Indiase priesters. Het evangelie geeft zo op een hele actuele manier de situatie van de kerk van vandaag weer. Waarom bijv. het getal 72 ?  In het Eerste of Oude Testament lezen we dat Mozes 70 helpers aanstelt om hem te helpen zijn taak te volbrengen. Zijn taak was het volk naar het Beloofde land te brengen.  Jezus, de nieuwe Mozes, stuurt 72 leerlingen erop uit om het Rijk Gods aan te zeggen:  Het rijk Gods is nabij. De nieuwe samenleving waarnaar mensen uit alle volkeren verlangen,  is er al. 70 is ook het getal voor alle volkeren der wereld.  Waarom Lucas dan 72 zegt is hierom: twaalf is het getal van de heelheid. De kerk in zijn geheel  is gebouwd op twaalf apostelen. Op hun beurt verbeelden die weer de twaalf stammen van Israël . Het twaalftal  apostelen worden zes maal met een twaalftal  leerlingen aangevuld. Zeven twaalftallen verbeelden èn de kerk èn de volkerenwereld. De kerk is er dus voor heel de wereld. Nu wordt u natuurlijk niet gevraagd om in getalletjes te geloven.  U wordt gevraagd te geloven dat het Rijk Gods nabij is en u wordt erop uitgestuurd om andere mensen in uw geloof te laten delen. Waarom zendt Jezus zijn leerlingen er twee aan twee op uit?  In Jezus ‘ tijd was het getuigenis van één persoon niet geldig.  Minstens twee mensen moesten dezelfde boodschap brengen om geloofwaardig te zijn. Maar er is meer: geloven doe je niet op je eentje. Geloven is altijd iets wat je met anderen wilt delen en beleven. De vreugde van het koninkrijk wil je niet voor jezelf houden.  Geloven is een persoonlijke keuze, een eigen beslissing, een “ja” van binnenuit. Maar het is nooit een individueel geloof  waar een ander niets mee te maken heeft.  “ Ik geloof op mijn eigen manier”, zei een jongen die ging trouwen. “Kun jij je vriendin iets van jouw geloof vertellen”, vroeg ik.  “Daar heeft ze niets mee te maken”, zei hij.  “Hoe kun je dan met haar trouwen als je haar je overtuigingen en je diepste innerlijk niet wilt laten zien?”, vroeg ik.  In het verdere gesprek bleek het stel op een originele manier gelovig te willen zijn.  Praten over wat je gelooft doen mensen niet zo makkelijk.  Toch zendt Jezus ons daartoe uit. Twee aan twee kun je elkaar behulpzaam zijn. Waarom mogen de leerlingen niets mee nemen en moeten ze plotsklaps gaan?  Vorige week hoorden we drie verhaaltjes over mensen die Jezus wilde volgen maar eerst  nog wat anders moesten doen wat ook belangrijk was. Wie niet direct met Jezus mee gaat is al ongeschikt.  Nu Jezus zegt:  “Ga nu ! Ik zend  je erop uit “, moet je ook direct gaan.  Een missiereis is geen vakantietocht.  Als je eerst allerlei voorbereidingen wilt treffen ben je al ongeschikt.  Als er voor jou iets belangrijkers dan het Rijk Gods, dan kun je mijn leerling niet zien.  Nu kunt u denken: “Dat was toen. Toen was de wereld eenvoudiger. Het land was ook niet zo groot. De leerlingen komen ’s avonds ook weer terug”.   In onze tijd moet je je beter voorbereiden.  Om missionaris te worden moet je toch wel paar jaar studeren.  Toch kunnen we dit evangelie heel actueel bezien en direct bezien. In onze dagen komen we er achter dat het geloven zelf al een missionaire opdracht inhoudt.  Heel de kerk – iedere gelovige – is missionair.  Iedere leerling van Jezus heeft een dubbele opdracht. Groet de mensen die je ontmoet met: “Vrede voor jou, vrede aan dit huis.”  Door dit te zeggen gebeurt de vrede . Als je iemand welwillend tegemoet treedt  dan stelt de ander zich al voor je open.  Als je “vrede voor jou” tegen een vreemdeling zegt die terug lacht en je aankijkt, dan is hij op dit zelfde moment geen vreemdeling meer.  Mensen die bij het belastingkantoor wonen hebben de minste moeite met de mensen die er verblijven. Welwillendheid naar een ander IS al een daad van geloof!  De ander is net als jij beelddrager van God.  Als de ander jou accepteert en jij de ander dan IS er al een stukje kerk in de wereld.  Voordat we het over parochie , bisdom of wereldkerk hebben IS er al kerk in de kiem. Het tweede deel van de opdracht is zeggen: “Het Rijk Gods is nabij “.  Het Rijk Gods vraagt niet allereerst om plannen, structuren en organisaties . Het Rijk Gods is  daar waar mensen elkaar genezen van eenzaamheid, van ziekmakende gedachten, van wanhoop. Het Rijk God is daar waar mensen samen naar toekomst kijken en beginnen te werken aan een leefbare en bewoonbare wereld voor iedereen. Het Rijk Gods is NU waar mensen aan tafel zitten, naar elkaar luisteren, met elkaar spreken, met elkaar delen.   Het rijk Gods is overal aanwezig in kiem  in deze wereld waar mensen in de naam van Jezus goed voor elkaar zijn.   Ieder begin moet worden uitgebouwd en alles lukt niet meteen. Het rijk Gods is ook een opgave die om lange adem en om hard werken vraagt. Uiteindelijk zal God ons werk moeten voltooien.  Maar God kan alleen iets voltooien als wij er aan begonnen zijn. Daarom zend ik u en mezelf straks de kerk uit met Jezus woorden:  “Groet iedereen met vrede en vertel ze het rijk Gods is nabij “.

Voorbede

Pastor

Goede God, u die ons tot u roept en  ons de wereld in stuurt, hoor ons bidden om de vestiging van  uw Rijk.

Lector

Wij bidden voor  de wereldwijde gemeenschap van de kerk. Dat de boodschap van uw Koninkrijk hoop wekt in de harten van mensen  voor wie het leven getekend wordt door uitzichtloosheid en verdriet. Dat wereldwijd de verkondiging van het evangelie in woord en  in daad vreugde brengt aan iedere mens.

S T I L T E  Laat ons bidden,

 

Lector

Wij bidden voor de kerk van Oss. Dat wij ons  geloof zó beleven dat anderen er door worden aangesproken. Dat wij zó omzien naar elkaar dat niemand eenzaam is en verloren loopt.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor ons zelf. Dat wij ons zelf leren zien als mensen met een missionaire taak. Dat wij ons geloof met anderen delen en er daardoor in groeien. Help ons de daad bij het woord te voegen en zo onze missie te vervullen.

S T I L T E  Laat ons bidden

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap.Voor de zieken en bedroefden. Om genezende aandacht. Voor hen lijden door tegenslag, baanloosheid en gebrek aan toekomstperspectief . Dat wij er met een welwillend oor en een open hart voor hen willen zijn.

S T I L T E  Laat ons bidden

 

 

 

Pastor

God, mogen wij brengers van vrede zijn in de wereld van vandaag. Maak ons tot medewerkers aan uw Rijk  Door Christus onze Heer.

Advertenties