Teksten uitgesproken tijdens de avondwake voor George Zeegers, 21 september 2016

Overweging door pastor Leon Teubner

 

Op de goede weg zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid Op de goede weg zijn zij die barmhartig zijn
Op de goede weg zijn zij die anderen bemoedigen en troosten

George was voor ons iemand op die goede weg. Hij was iemand die ons voorging in het zoeken van die weg. Die weg van God, die niet dezelfde is als onze eigen wegen. Die weg van God moet steeds weer gezocht worden in het concrete leven van elke dag. George zocht en voelde die weg van God in zijn bewogen worden door mensen.

Dagelijks probeerde hij die goede weg van God innerlijk te voelen en te peilen, gewoon midden in de wereld, midden in de waan van alle dag. Hoe actief en creatief hij ook was, steeds zocht hij in degene die hij ontmoette en in datgene wat op zijn weg kwam, contact met de Bron van zijn bestaan.

Altijd was er wel een stukje van zijn ziel vrij om de verbinding te zoeken met zijn God, om in en doorheen de dingen van alle dag, tastend en zoekend te onderscheiden wat hem te doen of te laten stond.

Bewogen om mensen was hij, dat was zijn innerlijk kompas, hongerend en dorstend om hun gerechtigheid, barmhartig en bemoedigend voor zijn naasten, voor allen die hem op zijn weg gegeven werden.

Daar waar regels het leven moeilijk maakten, kon hij niet anders dan reageren, bewogen, maar ook weldoordacht, innerlijk voelend wat er moest gebeuren. In de ogen van sommigen kon hij naïef spreken en handelen, maar naïef, dat was George zeker niet. Want steeds probeerde hij in en met en door zijn spreken en handelen Gods liefdeswijzing te vervullen. Niet zozeer naar de letter, alswel naar de geest van liefde, die God is. Om zo de goede weg te gaan van God met zijn mensen. Zo leefde hij ons concreet het leven op de Karmel voor. Een integere en waarachtige medebroeder was hij voor iedereen. Maar vooral een voorganger op de goede weg van God.

Dat hij voor ons een voorbeeld mag blijven van Gods weg met ons mensen.
Dat wij hem mogen blijven herinneren zoals hij hier met God en met ons heeft geleefd.

Mag ik Ineke Broers (Liturgisch Beraad)
Til van de Sande (Diakonaal Beraad),
en Harry Faassen (vorig Bestuur) vragen om, als naaste medewerkers van George, ons voor te gaan in zijn gedachtenis.

 

Ineke Broers

George was zo’n prachtig mens!!!

Ik ben dankbaar dat ik zo lang met hem heb mogen samenwerken. Bijna 17 jaar!
Voornamelijk bij en rond de liturgie.
In dankbaarheid gedenk ik zijn rijke leven. George heeft gewoekerd met zijn talenten en ons allen geleerd en aangezet om ook onze talenten te gebruiken: ten dienste van de gemeenschap en de naasten op ons pad.
In blijdschap warmde ik mij aan zijn vriendschap, zijn bewogenheid, en zijn creativiteit als hij ons voorging in de liturgie en ons de Schrift verklaarde en ons de vele liederen leerde, die hij in zijn hoofd had.
Maar ik heb ook veel met hem gelachen, zelfs toen hij ziek was en zo dapper om ook dat zware proces te delen met ons allen.
Wat zal ik hem missen!
Wat zullen wij allen hem missen.
Onze zoon zei deze week tegen mij:  Maar Mam, je moet niet zo bedroefd zijn: George is toch thuisgekomen?”.
Ja! en  dat wil ik nog delen met U allen:
Onze George is thuisgekomen bij zijn Vader!

Ineke Broers-van Warmerdam

 

Til van der Sanden

Wie of wat was George voor mij?
George was een leraar maar ook nog steeds een leerling. Op onze studiebijeenkomsten kon hij beiden zijn. We maakten dankbaar gebruik van zijn kennis, maar hij kon ook zijn eigen meningen ter discussie stellen.
Hij was sober, wars van uiterlijk vertoon en bescheiden. Maar wat kon hij genieten als we na een studiebijeenkomst samen aten. De laatste restjes waren altijd aan hem besteed.
Hij had een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel; hij kon niet tegen onrecht, armoede en de daardoor veroorzaakte sociale uitsluiting. Hij sloot zich na zijn komst in Oss dan ook direct aan bij het Platform Regio Oss Tegen Armoede (PROTA). En hoe bijzonder is het dat sinds gisteren, door de toezegging van de Titus Brandsmaparochie die hier nog mee in moest stemmen, het Solidariteitsfonds Oss definitief gestalte gaat krijgen. George zou daar erg blij mee zijn.
Hij kon, wat je nu noemt ‘out of the box’ denken en was initiatiefrijk zonder zich op de voorgrond te plaatsen.
Hij was betrokken en met het hart op de goede plaats.
George had tot op het laatst een luisterend oor.
George was een levensgenieter en was meestal vrolijk, maar soms kon het ook flink knetteren als hij het ergens niet mee eens was. Maar dat ging altijd op basis van respect en gelijkwaardigheid.
George was de belichaming van diaconie en ook een grote inspiratiebron voor de mensen die lid zijn of waren van het Diaconaal Beraad. We missen hem daar dan ook zeer.
En tot slot, George was voor mij en mijn man persoonlijk ook de pastor die Italiaans sprak. Die onze dochter heeft getrouwd en daardoor in de huwelijksmis de Italiaanse familie van onze schoonzoon, in het Italiaans kon toespreken, hetgeen zeer werd gewaardeerd. En wat zou het fijn zijn als iemand bij de hemelpoort een welkom en vrolijk “Avanti!” zou laten klinken als George daar aankomt, zoals hìj altijd deed wanneer je aan zìjn deur klopte.
Het was een groot voorrecht om George gekend te hebben, moge hij rusten in vrede.

Til van der Sanden

 

Harry Faassen

ALS George hier stond, hadden we samen als parochiegemeenschap iets te vieren, vaak in blijdschap soms met verdriet.
ALS George hier stond, wist hij inspirerende en bemoedigende woorden te vinden voor mensen die het moeilijk hadden.
ALS George hier naast mij stond, mochten we een jubilaris of vrijwilliger van het jaar in de bloemetjes zetten, mochten we feest vieren.
We zullen het nooit vergeten:
ZOALS George hier vorig jaar naast mij stond en we wereldkundig moesten maken dat hij ernstig ziek was.
ZOALS George hier vorig jaar stond en hij graag  gewoon en zo lang mogelijk verder wilde gaan.
ZOALS George hier vorig jaar stond en we het ereburgerschap van Titus Brandsma, zijn grote voorbeeld vierden tegelijk met zijn eigen 50 jarig priesterjubileum.
ZOALS George hier vorig jaar stond en hij ook 125 jaar Karmeliet in Oss wilde zijn.
ZOALS George hier vorig jaar stond en ik hem een cadeau mocht aanbieden, zodat hij nog een paar reizen zou kunnen maken en zijn nieuwe TOM TOM kon uitproberen. Voor zijn laatste reis heeft hij al zijn leven lang een goede Navigator gehad.

ALS George hier nu zou staan, zag hij een fijne parochiegemeenschap die hij zelf mede tot stand heeft gebracht.
ALS George hier nu zou staan, zou hij ons bemoedigen om op de ingeslagen weg verder te gaan.
ALS   A. L. S. er niet was geweest,……

George bedankt en goede reis.

 

Harry Faassen

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s