Overweging van zondag 20-11-2016 door p. Tom Buitendijk

Christus Koning 20 november 2016

Van harte welkom in deze viering. Het is de laatste zondag van het kerkelijke jaar.Vandaag vieren we het feest van Christus Koning.We kijken terug op het aflopen jaar en vragen ons af: zijn wij gegroeid in ons christen –zijn; zijn wij werkelijke trouwe dienaren geweest van Jezus; zijn wij in zijn Naam dienstbaar geweest aan elkaars welzijn en geluk? Overwegen we deze vragen in stilte.

Openingsgebed

Barmhartige God, U hebt Jezus tot koning gemaakt van heel uw schepping. Hij heeft in dienstbaarheid geleefd als mens voor anderen.  Uit kracht van de liefde vergaf hij zondaars en bood hen nieuwe toekomst. Mogen wij in zijn geest elkaar vergeven en ons toe wijden aan een wereld van vrede en gerechtigheid. Maak ons tot mensen in wie uw Koninkrijk kan oplichten. Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

Gebed over de gaven

Goede God, aanvaard in deze gaven van brood en wijn onze inzet voor een wereld van vrede en gerechtigheid. Moge uw Geest ons maken tot een eensgezinde gemeenschap waarin wij de goedheid van uw koninkrijk mogen ervaren. Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed

Goede God, door de vergevende kracht van de liefde heeft Jezus de weg naar het Koninkrijk geopend. Maak ons tot mensen die grootmoedig en ruimhartig, vergevingsgezind en milddadig toekomst bieden aan iedere mens die een beroep doet op onze dienstbaarheid. Maak ons tot koninklijke mensen. Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

Overweging

Het is een kenmerk van onze tijd dat er een grote vertrouwenscrisis is in de samenleving. De instellingen waarop je als gewone mensen toch wilt vertrouwen maken het vertrouwen beschaamd. De banken helpen mensen niet aan een lening, maar de directies schuiven elkaar wel grote bedragen toe. De politie bobo’s organiseren dure feestjes. Onder het mom van een betere aanpak wordt er op de zorg voor kwetsbare mensen bezuinigd. In het onderwijs groeit de tweedeling van mensen die al dan niet het kunnen betalen. Politici worden steeds meer gewantrouwd omdat ze roepen: “Laat het aan mij over”, terwijl de mensen vragen: “Zie jij mij wel staan?”
Steeds meer mensen hebben de ervaring: de instellingen waarop wij mogen rekenen, werken niet in ons voordeel. Terwijl zij roepen om redding, worden zij steeds meer gewezen op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Velen zeggen: je kunt tegenwoordig niemand meer vertrouwen.
Ook de kerk deelt in dat verlies van vertrouwen en van geloofwaardigheid. De kerk is als instituut te veel naar binnen gericht. Maar ook: – nu kijken we naar onszelf – wij leven als leden van de kerk niet altijd overtuigend in de Geest van Jezus. Met lauwe christenen komt het koninkrijk van God – een samenleving van vrede en gerechtigheid – niet tot stand.
Het gaat dus om de Geest van Jezus. Leven en handelen in Jezus’ Geest zal het vertrouwen in kerk en in de instellingen van de samenleving kunnen terugbrengen.
Deze Geest van Jezus leren wij kennen vanuit de evangelieverhalen.
Op het feest van Christus Koning heel bijzonder in het verhaal van de Gekruisigde. Door heel het verhaal klinkt het woord: “redden”. De machthebbers: de overheidspersonen, de soldaten en ook de ene misdadiger roepen Jezus toe: “Red dan u zelf. Denk nu eens aan je eigen. Je hebt toch de macht om te bevrijden”. Ze belijden met de mond dat Jezus de redder en bevrijder is maar ze geloven er niets van. Ze bedoelen te zeggen: “jezelf redden kun je niet! ”.
De andere misdadiger spreekt de Gekruisigde aan: “Jezus, redder, bevrijder, denk aan mijn wanneer je in je koninkrijk bent”. Hij gelooft dat deze kruisweg de weg is naar het Rijk van God. Jezus belooft hem: “ jij zult met mij zijn in het paradijs.”
Had Jezus zichzelf kunnen redden? Als Hij dat gedaan had, dan Hij niet gedaan waarvoor Hij gekomen was. Hij is gekomen om zieken te genezen, blinden te doen zien, armen de blijde boodschap te brengen. Hij is gekomen om ons de dienstbaarheid te leren bij de voetwassing, om zichzelf te breken en te geven als gebroken brood. Hij is gekomen om ons voor te leven: “de weg naar geluk begint met het geraakt worden door mensen in nood”.
De Geest van Jezus is een geest van belangeloze dienstbaarheid. Van lotsverbondenheid met de mensen die niet geteld worden. De vergeten mensen. Het koninklijk heersen van Jezus is dienen. Het kruis is zijn troon. Zijn macht is het vertrouwen dat God de minste mens niet in de steek laat. Jezus is koning door zijn reddende dienstbaarheid. Christus Koning heerst in deze wereld doordat wij als zijn dienaren en navolgers in deze samenleving zijn Naam hoog houden.
Het is onze opdracht in Zijn naam koninklijk te handelen. Waar mensen elkaar zien staan en elkaar aandacht geven, daar ontstaat vertrouwen. Waar mensen elkaar willen redden uit allerlei vervelende situatie waarin zij – misschien ook door eigen schuld – terecht zijn gekomen, daar licht iets op het komende Koninkrijk van God. Niet in zelfredzaamheid ligt de toekomst, maar in het reddend omzien naar elkaar.
De instellingen in onze samenleving – onderwijs, politie, de zorg, de politiek, de overheid en ook de kerk – kunnen aan vertrouwen winnen wanneer het duidelijk wordt dat het hen om de gewone mensen gaat. Juist om die mensen die zonder aanmoediging en hulp zich zelf niet kunnen redden.
Het falen van deze instellingen verdeelt ons in elkaar bestrijdende belangengroepen zodat we niet meer samen leven, maar elkaar het leven misgunnen.
De Geest van Koning Jezus is broodnodig in de wereld van vandaag om de samenleving heel te houden. Wij als dienaren van koning Jezus hebben vandaag een grote verantwoordelijkheid. Bidden we om kracht om die waar te maken.
Amen.

Voorbede

Pastor God in Koning Christus bent u ons nabij. Hoor onze gebeden en verhoor ze.

Lector

Wij bidden voor uw kerk in deze wereld. Dat zij een geloofwaardig instrument is om uw vrede en uw gerechtigheid te bewerken en om van uw liefde en trouw te getuigen. Maak uw kerk dienstbaar aan uw komend Koninkrijk.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onszelf om moed om christen te zijn. Dat wij niet weg kijken van mensen die een beroep op onze hulp doen. Dat wij dienstbaar en hulpvaardig in deze wereld staan. Help ons uw koninkrijk zichtbaar te maken door onze inzet voor elkaar.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden. Om genezende aandacht. Wij bidden voor Nicole Peeters en Maarten Bach die 2 december gaan trouwen. Om sterke en duurzame liefde en om geluk in hun leven. Voor de jongeren die vrijdagavond het H. Vormsel hebben ontvangen: Monica Hútsen, Anouk van Putten, Casper Duijmelink, Lucas van Griensven, Thijs Janssen, Joep Leenders. Dat zij de goede Geest van God die zij ontvangen hebben hun leven lang met zich mee zullen dragen. Wij bidden voor de koorzangers Simon Tinnebroek en Frans van Zantvoort. Dat zij nog vele jaren samen met de kerk de lof van God zullen zingen. Schenk al deze mensen wat goed voor hen is.

ST I L T E Laat ons bidden.

Pastor

God, uw liefde wil heel onze wereld omvatten. Uw Koninkrijk duurt in de eeuwen der eeuwen. Moge Christus heersen in ons hart opdat ook wij delen in de vreugde van uw Rijk. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s