Overweging en gebeden van Kerstnacht 2016 Oss door p. Tom Buitendijk

Woord van welkom

Van harte welkom in deze viering van kerstnacht. Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, weet u welkom. Wij zijn vanavond niet alleen in deze feestelijk versierde Titus Brandsmakerk;  we zijn ook in de koude stal van Bethlehem. Wij zijn hier in deze kerk gekomen om warmte te vinden bij elkaar. In de donkere nacht van Bethlehem zoeken we naar licht. Daarmee heeft het Kerstfeest iets dubbelzinnigs: het is licht en donker. Het is, denk ik,  goed om bij dat dubbele gevoel stil te staan. Wij belijden dat onze Redder een Kind is en wij gedragen ons vaak als mensen die  zichzelf wel weten te redden. Willen wij een moment stil worden om te beseffen dat wij leven van ontferming , leven vanuit Gods vergevende liefde.  Daarna eren wij Hem in een loflied.

Openingsgebed.

Heer God, niemand heeft u ooit gezien. In uw Zoon Jezus bent u ons nabij gekomen. Hij is uw licht in  onze duisternis, ons heil en onze vrede. Open ons hart om Hem  te ontvangen en woning te bieden.

Mogen wij door Hem bezield  uw liefde en uw licht uitstralen zodat er vrede komen kan in onze verwarrende wereld. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Goede God,  samen gekomen aan de tafel van breken en delen  bidden wij U om eensgezindheid van hart en geest. Mogen wij door deze maaltijd gesterkt worden om  ons leven met elkaar te delen in dienstbaarheid en gezamenlijke vreugde. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, U hebt uw volk getroost en bemoedigd. Gesterkt door uw liefdevolle nabijheid in het teken van het Kind willen wij onze vreugde uitdragen en met anderen delen. Mogen alle mensen van goede wil uit onze mond vernemen  dat vrede en gerechtigheid waar kunnen worden als wij in Jezus’ Geest mensen worden voor elkaar. Mogen wij eens de heerlijkheid zien van uw eniggeboren zoon die onze broeder is geworden.Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

 

Het verhaal komt uit een dorpje in het Oosten van Polen waarin tot voor de Tweede Wereldoorlog veel joden woonde.  Een jongetje van een jaar of zes stormt huilende de kamer in van zijn opa die de rabbi van het dorp is.  De rabbi vraagt: “Mijn kind, wat is er aan de hand? Waarom huil je zo?”  De jongen antwoordt: “  We waren met zijn allen verstoppertje aan het spelen. Ik had me verstopt in de schuur  en ik zag ze telkens voorbijgaan. Zij zagen mij niet en toen zijn ze naar huis gegaan. Ze zijn vergeten mij te zoeken”.   “Dat is heel erg,”, zei de rabbi, “dat maakt God dagelijks mee. Hij is aanwezig onder de mensen, maar ze vergeten Hem te zoeken”. Met Kerstmis belijden wij dat onze Redder in de stal van Bethlehem ligt.  Maar wat betekent dat voor ons?  Is de viering van het Kerstfeest niet heel ver van de betekenis van het Christusfeest afgeraakt?  Kerstfeest – Christusfeest.  Heeft de viering van ons kerstfeest nog wel iets te maken met het Christusfeest? Probeer het eens met een paar woorden: kerstborrel, kerstbingo, kerstinkopen, kerstcadeau, kerstpapier, kerstsong, kerstboom.  Het Kerstfeest is het allermooiste feest geworden. Als je Christus  thuis laat, dan kan iedereen mee doen. Je hoeft er niet eens gelovig voor te zijn.  Kan dat voor u nu u in de kerk zit: Kerstmis zonder Christus?
Het is een ongemakkelijke waarheid dat de viering van Kerstmis en de Geboorte van Christus zo ver uit elkaar zijn komen te liggen. Onze prachtig versierde woonkamers en de schamele stal. De cadeaus onder de kerstboom en de eenvoudige gaven van de herders. Ons overvloedig eten en de pap waarin -op schilderijen- Jozef staat te roeren.  Onze gezellige saamhorigheid en de verlorenheid van Maria en Jozef  met hun kind voor wie geen plaats was in  de herberg. Een ongemakkelijke waarheid vraagt dat wij er iets mee doen. Het ongemak van het Kerstfeest is, denk ik, dat wij wèl de geboorte van een kind vieren, maar niet meer op zoek gaan naar de betékenis van het kind. Waar is het kind een teken van?  Die vraag stellen we ons niet meer, terwijl het antwoord op die vraag juist de Blijde Boodschap is: Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.  Wat betekent het dan dat de Heer komt als een Kind? Als we deze vraag eens onder ogen zien……
De geboorte van Jezus – hoe ellendig de omstandigheden ook waren – is eigenlijk niets  bijzonders. Het bijzondere en het goede nieuws is dat God zich verbergt in een Kind. Dat God zich verstopt en vraagt  zoek je mij? God wil gezocht en gevonden worden als onze Redder en Heer. We leven in onzekere en onrustige tijden. Oorlogen en  aanslagen geven ons een onveilig gevoel. Ook al groeit de economie, mensen die zorg nodig hebben, worden er niet beter van.  De komst van vluchtelingen uit Syrie en andere landen maakt dat mensen zich minder thuis voelen in hun buurt. Sterke mannen – en soms vrouwen – staan op en zeggen te spreken namens het  hele volk.  Ze noemen zich redder en bevrijder, maar bieden geen oplossing. Ze streven naar macht, maar weten niet hoe die positief te gebruiken. Zij beheersen het toneel van de wereld, maar overzien de ingewikkelde werkelijkheid niet.  Kunnen wij bij hen terecht als we zoeken naar een redder en een bevrijder? Het Goede Nieuws van deze macht is dat wij onze redder  juist niet  moeten zoeken bij wereldleiders met de grootste mond, met de sterkste legers, de zwaarste bommen, het modernste wapentuig. Onze redder en onze Heer is heden geboren: geen sterke man maar een kind. God komt als een Kind opdat wij weten dat onze allereerste zorg moet uitgaan naar kinderen die mèt ons en nà ons deze wereld zullen bewonen.  Onze kinderen hier samen met vluchtelingenkinderen uit Syrie, Eritrea en Malawi.   Het is trouwens een ongemakkelijke waarheid dat Jezus zelf een vluchtelingenkind is. Jozef en Maria ontvluchtten de dictatuur van de wrede Herodes. Kunnen we Kerstmis vieren en het kind Jezus niet willen ontvangen?  Hij verbergt zich tussen al die vluchtelingenkinderen en wil gezocht en gevonden worden.

 

De wereld wordt niet gered sterke mannen die de zaak wel even komen opknappen. Redding en bevrijding ontstaan pas wanneer wij gewone mensen hart hebben voor elkaar en door medelijden bewogen, zich voor elkaars heling en genezing gaan inzetten. God heeft hart voor mensen in moeilijkheden, nood en ellende. Daarin verstopt Hij zich en wil Hij gevonden worden. Hij heeft verdriet en huilt als het pools- joodse jongetje die ziet dat  mensen met boodschappentassen vol langs zijn schuilplaats lopen en vergeten Hem te zoeken. Hij wil gevonden worden.
Het is geestelijke armoe als wij Kerstfeest zonder Christus vieren. Maar de vreugde dat God zich vinden laat als wij naar Hem op zoek gaan,  is toch wel een bescheiden feestje waard.  Van harte wens ik u goede kerstdagen en een Zalig Kerstfeest.

Pastor

God in een weerloos kind bent U aanwezig.  Tot u bidden wij om redding en bevrijding.

Lector

Wij bidden deze nacht om Gods licht en ……om ónze hulp voor mensen die slachtoffers zijn van oorlog, terreur en geweld.  Voor Syrië vooral,  waar bommen van alle partijen het leven van kinderen verwoesten. Dat deze kinderen ons ter harte gaan.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden deze nacht om Gods toekomst en….. om ónze bijdrage voor kinderen in Malawi die met het HIV –virus zijn besmet. Dat deze beschadigde kinderen geheeld worden en hun menselijke waardigheid terug vinden.  Dat zij ons ter harte gaan.  S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden deze nacht om Gods nabijheid en …….om óns meeleven met mensen in ziekte, armoede en eenzaamheid.  In het bijzonder bidden wij voor verwaarloosde kinderen die zich niet veilig voelen in onze wereld.  Dat wij hen niet uit het oog verliezen.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden deze nacht  om Gods licht voor onszelf.  Dat wij onze ogen open houden voor Gods verborgen aanwezigheid in ons midden.

Dat wij Hem zoeken waar Hij zich vinden laat.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

 

Pastor

God in de geboorte van Jezus  bent u tot ons gekomen. Steek uw reddende hand uit en bevrijd ons uit onze verlorenheid. Doe ons wandelen in het Licht van Christus, de Heer.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s