Overweging van zondag 11-6-2017 door p. Tom Buitendijk

Triniteit 2017

U allen van harte welkom in deze viering. De grote feesten – Kerstmis, Pasen en Pinksteren hebben we feestelijk gevierd. We hebben gehoord en beleden wat onze God voor ons deed. “ Onze God “! Op deze zondag willen we nadenken wie God voor ons is . We zeggen nogal makkelijk dat alle mensen in dezelfde God geloven. Maar wij als christenen hebben toch iets speciaals:  Wij geloven dat God liefde is en waar liefde is, daar is God. Onze God is altijd in beweging naar ons toe. Om mee te gaan in die beweging moeten we ons hart openen om die liefde te kunnen ontvangen. Maar vaak zijn er belemmeringen om Gods liefde in ons te laten stromen.  Bidden we in stilte om Gods ontferming.

 Overweging

Deze zondag heet Drievuldigheidszondag of zondag van de heilige Drie-eenheid.  De drie-eenheid is het Mysterie van God zelf.  Drie personen en toch één God  en de éne God in drie personen: hoe moet je dat nou zien ? De kapelaan van vroeger stak drie lucifers aan en zei dan triomfantelijk : kijk één vlam. Een dominee die een Moslim wilde bekeren had een volgende vergelijking: je hebt stromend water; door de kou wordt het ijs ; door de hitte wordt het stoom. Drie keer hetzelfde water.
Een andere predikant zei: je kunt ook zeggen:  je hebt de zon; die straalt warmte uit ; die zelfde zon geeft licht.  Drie in een. Het is allemaal mooie gevonden, maar helpen die verklarende beelden ons om iets van het Mysterie van God te verstaan. Ik denk van niet. Ik denk dat het gekke woord drie-eenheid zelf een beeld is. Een beeld waarin we uitdrukken hoe we God beleven. Drie-eenheid is niet te begrijpen; het woord drukt juist uit dat God alles te boven gaat. In ons bidden zeggen : Vader , Zoon en heilige Geest.  Het doopsel wordt toegediend in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In ons bidden en in heilige handelingen komt God aan het licht als Vader, Zoon en Geest. Maar als we gaan redeneren hoe dat nou kan, dan komen we er niet uit.
Nou kun je je afvragen of het belangrijks is dat we God drie in één noemen. De Joden doen het niet en de Moslims doen het ook niet. Twee verwante godsdiensten. Is hun God dan niet de onze?  Misschien moeten we dat maar even in het midden laten. God is God, en mensen hebben verschillende ervaringen van die éne God. Als christenen hebben we onze eigen ervaringen van God en daarmee ook eigen beelden. Voor christenen worden die beelden aan gereikt  in de bijbel. Het is ons geloof – het gaat dus niet om weten; het gaat om geloven –  dat in de menselijke  woorden van de Bijbel God zich te kennen geeft.
In de eerste lezing uit het boek van de Uittocht hoorden we hoe God de Heer bekend  en gekend wil zijn:  barmhartig , medelijdend, groot in liefde en trouw.
Barmhartig : God heeft een warm hart voor ons mensen; Medelijdend: hij draagt onze lasten en leeft met ons mee als het leven moeilijk is; groot in liefde: zijn liefde is overvloeiend ; zijn liefde omvat ons helemaal stroomt in ons;  groot in trouw: je kunt altijd op Hem steunen; Hij wil altijd jouw vaste grond zijn; je mag telkens naar Hem terugkeren als je Hem oprecht zoekt. Maar deze nabije God is en blijft  een God in den hoge. Hij blijft achter of boven  de wolken. Als er al iets te zien zou zijn dan zie je Hem toch niet.  God is, ook als Hij aanwezig is, onzichtbaar nabij. God zelf is onzienlijk. De bijbel is voor ons een onuitputtelijke bron om in beelden de onzienlijke God  zichtbaar, voelbaar en tastbaar te maken. Hij helpt ons, Hij strijdt voor ons, Hij wijst ons terecht; Hij zet ons op nieuwe wegen; Hij roept ons op om los te komen van onszelf om ons naar een ander toe te keren; Hij houdt van ons en wil dat wij gelukkig zijn. Op vele wijzen laat de bijbel – Woord van God-  zien wie God voor ons wil zijn.
Voor christenen nu is dat Woord van God – van God die onzienlijk is – heel concreet zichtbaar geworden in wat we wèl kunnen zien: een mensen leven. In het leven van Jezus komen alle woorden van de bijbel aan het licht: hoe Jezus omging met zieken en bedroefden – barmhartig; hoe hij solidair was met  randfiguren en zondaars;  – trouw hoe hij naar vogels en bloemen keek en daarin Gods schepping zag –  liefdevol hoe hij uit liefde tegenstand verdroeg en wilde vergeven – medelijdend. In heel het leven van Jezus straalde de onzienlijke God voelbaar door. Het Woord van God krijgt een menselijk gezicht. Jezus is in zijn doen en laten sprekend de vader.  Wie Mij ziet, ziet de Vader, zei Jezus zelf. Vanuit de ervaring dat Jezus’ leven goddelijk, van God vervuld is,  groeien christenen er naar toe om te zeggen : in Jezus is God een menselijke persoon geworden. De onzienlijke God wordt zichtbaar in een mens van vlees en bloed. Voor Joden en Moslims is dat een stap te ver. Voor christenen is dat een ervaring die we niet kunnen missen, die we hoog moeten houden; die de kern van ons geloof is ; die ons eigen leven met God verbindt. Jezus leerde ons bidden met de woorden: Onze Vader.  Door dat ‘onze ‘ laat Hij  zien dat hij onze broer wil zijn. En doordat Hij onze broer is, zijn wij zussen en broers van elkaar, kinderen van de hemelse onzienlijke Vader. God zegt van zichzelf : ik ben groot in trouw en liefde. God blijft trouw aan de mens Jezus. Op het kruis voelde Jezus zich van God verlaten. Maar in lieve mensen om Jezus heen was God Hem nabij. Ook in de dood mocht Jezus op Zijn Vader blijven rekenen.  Uit liefde voor zijn Zoon heeft God Jezus het nieuwe en eeuwige leven gegeven.  Een levenskracht die de dood overwint. Jezus is onze verrezen en tot nieuw leven opgestane broer. Hij is de Christus. Het is de Geest Gods die leven doet. Die Geest is de levenskracht die óók ons voorbij de dood en al het dodelijke heen voert. Die Geest is de bindende kracht tussen Vader en Zoon, tussen de Zoon en ons mensen die in Jezus’ gezindheid willen leven. De heilige Geest is de overvloeiend trouw en liefde van God die ons bezielt en begeestert,  die ons tot waarachtige  zussen en broers van elkaar maakt. De heilige Geest is de beweeglijke en dynamische kracht die het goddelijk leven doet stromen. Als u straks zegt: wat was dat een moeilijke preek! , dan hebt u helemaal gelijk.  Daarom zal ik eenvoudig eindigen: Kijk naar uw buurman of buurvrouw naast U. Dat moet u echt even doen – elkaar aan kijken. Ik wacht wel even. En als u haar of hem aanziet zeg dan zachtjes of in stilte :

“ jij bent beeld van de onzienlijke God, in jou wordt iets van God    zichtbaar;

jij bent een mens zoals ik ben en zoals ook Jezus onze broer is;

jij leeft zoals ook ik leef, omdat Gods levensadem ons bezielt, zijn   Geest.”

Als jij echt van iemand de naaste bent, dan komt de éne God aan het licht als Vader, Zoon en heilige Geest. God is liefde en waar liefde is, is God.  Amen.

Pastor

Tot U Drie –ene God bidden wij vol vertrouwen:

Lector

God, Vader, bron van alle leven, help ons u schepping te eerbiedigen. Help ons een leefbare en bewoonbare wereld op te bouwen voor al uw mensenkinderen. U hebt ons allen tot zussen en broers van elkaar gemaakt.

S T I L T E   LAAT ONS BIDDEN

Lector

Jezus, u die Heer van de Kerk bent, moge uw gezindheid in ons leven. Dat wij die uw kerk vormen, een van hart en geest zijn en dienstbaar aan elkaars geluk. Dat wij steun en toeverlaat mogen zijn voor alle mensen in nood.

S T I L T E   LAAT ONS BIDDEN

Lector

Heilige Geest, U die ons bezielt, moge uw liefde woning vinden in onze harten. Dat wij inspirerende mensen zijn voor elkaar. Help ons de weg naar de ware vrede en het diepe geluk te vinden. Bevestig ons door de band van liefde met God en met elkaar.

S T I L T E   LAAT ONS BIDDEN

Pastor

God, versterk in ons de band van de liefde, doe ons steeds meer op Jezus gelijken en help ons in praktijk te brengen dat wij zussen en broers zijn van elkaar.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s