Overweging bij de viering van 50 jaar KBO op 9 juni 2017 door p. Tom Buitendijk

KBO 50 jaar  9 juni 2017

 

Inleiding.

Lieve mensen van de Katholieke Bond voor Ouderen, geachte bestuursleden, in 1957 werd de KBO Ruwaard opgericht. Doel van de KBO was  en is :
ontmoeting en elkaar gezelligheid bieden;
belangenbehartiging van de ouderen;
maar ook het bevorderen van het geestelijke leven van de ouderen en door religieuze en culturele activiteiten de mensen de rijkdom van cultuur en natuur laten proeven. Met name de uitstapjes  en busreizen hebben veel betekend. Met dankbaarheid zien we terug op 50 mooie jaren, maar ook richten we de blik vooruit.   De KBO zal voor de ouderen van de toekomst hoogst belangrijk worden.  In deze viering willen we God en elkaar bedanken voor de afgelopen vijftig jaar en vragen om zegen over de komende tijd.

 

 

Overweging

“ Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid” . Zou je dit aan jongeren van vandaag nog als advies kunnen mee geven? Je wordt, denk ik , vierkant uitgelachen ! Er is ook een kloof ontstaan tussen de generaties: tussen de ouderen en de jongeren van deze tijd. Zoals iedere kloof die verdeling brengt in de samenleving is ook de kloof tussen de generaties is levensgevaarlijk.

Het gevaar is dat er aparte werelden ontstaan die niets meer met elkaar te maken hebben. De jongeren denken vaak alleen maar aan hun idealen: rijk worden, jezelf ontplooien, van het leven genieten.  Ze vergeten wat ouderen uit hun ervaring weten en aan hen jongeren kunnen leren.  Dingen als:
geld alleen maakt niet gelukkig; je moet anderen ook kansen geven om goed te leven; om iets te bereiken moet je doorzetten en hard werken; genieten doe je altijd samen; tegenslag kun je met geduld overwinnen; voor het geluk in je huwelijk moet je vechten. De jongere generatie denkt  vanuit het “ikke, ikke, ikke”.  De oudere generatie denkt vanuit : ‘onze generatie, wij samen, gezamenlijke verantwoordelijkheid”.
In een samenleving waarin alleen de geslaagde jongeren het ideaal zijn  worden ouderen vaak afgeschreven als zielenpieten verplegingsbehoeftigen, afhankelijken van de zorg, als kostenpost van de samenleving. Hardop vragen zij zich af : is de ouderenzorg nog wel betaalbaar?  Natuurlijks is het  waar dat hoogbejaarden veel zorg en soms ook extra zorg nodig hebben. Maar die mensen hebben wel ons land opgebouwd, de maatschappij draaiende gehouden, de verzorgingsstaat op gericht. Ze  hadden niet de bedoeling die af te breken zoals nu gebeurt. Veel  van die  ouderen  hebben een verhaal dat de moeite van het beluisteren waard is.  Een verhaal over onderlinge zorg in tijden van armoede ; een verhaal van opkomen voor sociale rechtvaardigheid ; een verhaal van hard werken en hard studeren in avondstudies  om vooruit te komen; een verhaal van sporten op zondag en van hardwerken door de week.  Wat ouderen aan jongeren van vandaag kunnen leren is dat het leven een sociale dimensie heeft. We leven ten bate van elkaar en ten dienste van elkaar.  We leven niet voor ons ikke, maar voor ons samen.
Ouderdom is veel meer dan een aflopende levensfase.  Ouderen mensen hebben ook een eigen vitaliteit. Ook al hebben ze dan geen baan die economisch gewin opbrengt; zij zijn wel het sociaal kapitaal van de maatschappij. In alle sectoren van het vrijwilligerswerk zijn het de vitale ouderen die de kar trekken. Onlangs stond er in de krant dat een voetbalvereniging nauwelijks in staat was het zaterdagvoetbal voor de kinderen te organiseren.  De lijnentrekkers, de grensrechters en de scheidsrechters waren allemaal zeventig plussers.  De vaders van de kinderen hadden er geen zin in. Enkele leidinggevende ouderen waren ziek geworden. In de kerken zijn de ouderen de meest vitale griep.  Het jongste lid van het herenkoor van onze parochie wordt 18 juni zeventig jaar. Het oudste lid is 92.
Zonder vitale ouderen zouden veel maatschappelijke en kerkelijke organisaties niet kunnend draaien.  Ouderen zijn van levensbelang.
Ouderdom biedt ook kansen. Veel ouderen komen ertoe om een studie te beginnen, een hobby aan te pakken, reizen te maken, de wereld te verkennen.  Ouderen blijven wijsheid op doen om die te delen met kinderen en kleinkinderen.  Grootouders hebben een steeds groter wordende opvoedende taak die ze met plezier uitvoeren.
De KBO helpt al vijftig jaar om ouderen een goede plaats te geven in de samenleving.   Niet door ouderen als slachtoffer te zien van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Natuurlijk moet de KBO de belangen van kwetsbare ouderen met kracht en vurigheid blijven behartigen.  Maar vooral helpt de KBO de ouderen bij de samenleving te betrekken en stimuleert de KBO de ouderen verantwoordelijkheid te dragen en positieve invloed uit te  oefen in de maatschappij. Het zou voor de jongere generatie politieke en sociale leiders van dit land goed zijn om het advies van de bijbel over te nemen.

“Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid”.

 

 

Voorbede

Wij gedenken met een dankbaar hart de oprichters van de KBO, de leden en  de bestuursleden die overleden zijn. Zij hebben zich ingezet om de ouderen in ons midden een plaats te geven in de samenleving. Geef heb nu een plaats in uw hemel.

Wij bidden om Gods zegen voor de komende tijd. Dat onze vijftig jarige KBO jong van hart en geest initiatiefrijk en inspirerend zal zijn voor de ouderen van vandaag. Dat wij in vriendschap en saamhorigheid de toekomst aan durven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s